Recent gerealiseerde projecten

Zomerkamp in Oekraïne van 15 tot 21 augustus 2016 voor slachtoffertjes hagelstorm

Op 14 juli 2016 ontvingen wij van dominee Gusztáv Fodor, onze contactpersoon in Hongarije, bericht over de zware hagelstorm in de Oekraïne. Hij schreef:
“Vanmorgen kreeg ik een telefoontje uit de Oekraïne. De voorzitter van de kerkelijke hulporganisatie Hongarian Reformed Church Aid (HRCA) belde me over de Oekraïense slachtoffers van de zware hagelstorm. Meer dan 3.000 huizen zijn beschadigd. Hagelstenen ter grootte van tennisballen vernielden duizenden daken en verstoorden de levens van duizenden gezinnen. Ik hoorde dat veel kamers van kinderen zijn beschadigd net als al hun spullen (speelgoed, kleren, schoenen, papieren, boeken) door daken die instortten en de zware regenval die daarna door hun kamer spoelde. De arme kinderen werden hierdoor nog armer dan ze al waren. Ze huilen nu met hun ouders, want de hagelstorm brak hun kleine wereld, en ik voel dat wij hun pijn kunnen verzachten.De HCRA wil voor de kinderen die alles hebben verloren een week lang een zomerkamp organiseren in het Oekraïense dorp Balazsér in de week van 15 tot 21 augustus 2016. Ik zal er ook zijn en hiervan foto’s en berichten sturen.”

Gusztáv Fodor

Hulp van Stichting Kinderen in Nood
Dominee Gusztáv Fodor komt regelmatig in Oekraïne en hij vroeg ons om hulp. Bij het organiseren van een kamp voor kinderen van de meest ernstig getroffen gezinnen, en hij was ook op zoek naar kinderkleding en dergelijke. Wij hebben hem - mede dankzij de steun van een sponsor - een financiële bijdrage gegeven voor het zomerkamp.
Met het laatste transport van Stichting Kinderen in Nood is veel (nieuwe) kinderkleding meegegaan. Daarnaast stuurde de stichting schoenen en speelgoed voor de kinderen.
Gusztáv Fodor stuurde ons foto's die tijdens het kamp genomen zijn.
Wij willen namens de kinderen in Oekraïne iedereen bedanken voor de geboden hulp.

Even voorstellen: twee kinderen op kamp

Maxim Alexander
Maxim is 10 jaar oud, komt uit Csongor. Hij heeft 5 broers en 1 zus. Hij eet het liefst vers voedsel. Hij wil buschauffeur worden.
Thuis hebben ze geen computer, alleen op school kan hij een computer gebruiken. Het is een harde werker. Thuis moet hij hout hakken en verzamelen. Ze hebben 2 geiten, 1 varken en 8 biggen. Ze moeten elke dag voor deze dieren zorgen.
Zijn vader was soldaat in Afghanistan. Hij heeft 6 jaar geleden zelfmoord gepleegd, na een lange periode van alcoholmisbruik. Zijn vader maakte het gezinsleven tot een hel. Maxims moeder heeft geen werk en is werkelijk een goede moeder. Ze leest romantische boekjes, iets dat ze in haar eigen leven mist.
Voor de zes kinderen hebben ze één kamer. Zijn moeder wordt bij de opvoeding ondersteund door een Foster gezin, de familie Hadar, zodat de kinderen een goed gezinsvoorbeeld krijgen.
Voor Maxim is dit kamp een hemel op aarde.

Zomerkamp augustus 2016 - 18 Maxim Alexander   Zomerkamp augustus 2016 - 20 Rozália Bródi

Rozália Bródi
Rozália woont in Vári, is 15 jaar. Toen ze baby was, is ze uit bed gevallen, daarbij heeft ze haar been gebroken. Ze kan lopen, maar niet hollen.
Ze heeft 3 broers en 1 zus, zij is de kleinste thuis.

Toen ze klein was, is haar vader overleden. Ze gaat straks naar de 7e klas. Ze vindt het leuk om thuis te helpen, vooral om bonen te verzamelen en schoon te maken. Ze wil niet volwassen worden, want het is zo moeilijk om volwassen te zijn. Ze hebben een hond, een kat en een heleboel kippen.
Op het moment is ze gelukkig, want ze kan op het kamp kind zijn, zonder dat ze hoeft te werken.

De door de stichting gestuurde kleding is inmiddels uitgedeeld.

Voor alle foto's van het zomerkamp, klik hier.


Help een scholier met een gift per kilometer! - 30 mei 2016

Beste lezer van onze website / Nieuwsbrief,

Stichting Kinderen in Nood heeft een schitterend aanbod gekregen om 750 setjes schoolmeubelen te ontvangen vanuit 3 scholen in Brabant. Echter... we moeten de meubels zelf uithuizen, ophalen en versturen. Het gaat om prachtig en zeer goed bruikbaar materiaal waar scholen in Hongarije en Roemenië al jaren op wachten.

Al eerder brachten we kleine hoeveelheden en we kregen de volgende reactie terug: 'Jullie gebruikte meubeltjes zijn veel beter dan onze nieuwe'. De kosten om ze te vervoeren komen uit op ongeveer € 3.500,- ofwel minder dan € 5,- per complete set. Dit geld hebben we niet en we willen zo graag deze meubeltjes vóór het nieuwe schooljaar ter plaatse hebben. Immers de beste toekomst kunnen we bieden door educatie. De scholen en de docenten zijn er, nu nog de kers op de appelmoes. Wie helpt Kinderen in Nood en doneert? Voor € 1,- euro rijdt een volle truck een traject van 1 kilometer. We moeten in totaal 3.500 kilometer overbruggen. Geef s.v.p. via onze doneerknop op de site of via ons reguliere bankrekeningnummer. Doe het vandaag nog. Wij zorgen voor de rest en houden de stand bij op Facebook en op de website.

Wij gaan ervoor, u ook?
Help ons met uw bijdrage op rekening NL49 RABO 0383 7742 41.

Update: Zie ons artikel Transport, 20 juni 2016 over het verloop van deze actie!

buzau_dec.15                                     buzau2_dec.15

In december 2015 brachten wij enkele schoolmeubelen naar de stad Buzău in Roemenië.

Stichting Kinderen in Nood (fiscaal nummer 0079.61.121) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift kunt u dus als aftrekpost in uw belastingaangifte opvoeren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Kinderen in Nood 

 


Beste sponsoren, donateurs en vrijwilligers,

Eind vorig jaar deden we de aftrap voor onze kerstactie.

De actie kwam wat moeizaam op gang. Er wordt momenteel veel aandacht gevraagd voor vluchtelingen en daarnaast lopen er veel initiatieven van organisaties van goede doelen.

Daarnaast blijft het voor ons als bestuur altijd lastig om ‘aan te kloppen’ bij steeds dezelfde groep mensen. Toch hadden wij een paar heel mooie initiatieven die konden rekenen op mooie bijdragen, waardoor wij al onze dromen konden waarmaken.

Ondergoed.jpgWe vroegen geld voor pakketten voor kinderen die in een oncologisch ziekenhuis terechtkomen. Ze moeten daar zelf zorgen voor hun kleding, zeep, tandpasta, handdoeken, etc. Omdat men erg bang is voor besmetting moet alles nieuw zijn.

Vervolgens wilden wij graag 50 anti-decubitus matrassen schenken aan een tehuis voor bedlegerige bejaarden die veel last hadden van doorligwonden. Deze mensen liggen inmiddels op hun nieuwe matrassen en hebben nu veel minder pijn. Klik hier voor de bedankbrief die wij inmiddels hebben ontvangen.

Ook vroegen we om geld voor een minibusje in Hongarije om invaliden, bejaarden en gehandicapten naar dagtherapie of naar het ziekenhuis te kunnen brengen en goederen van de stichting te kunnen verdelen over de vele projecten in Hongarije en de Oekraïne. Het nieuwe busje is aangeschaft en rijdt nu rond en heeft het oude busje, dat ruim 400.000 km gereden had, vervangen. Veel mensen maken hier dagelijks dankbaar gebruik van. De operationele kosten komen, zolang het busje rijdt, voor rekening van de plaatselijke kerk. Een mooie wijze van samenwerken met een dito resultaat. Onze contactpersoon in Hongarije heeft ons een bedankbrief gestuurd, die u onder Nieuws aantreft.

Er bleef nog wat geld over om groentenzaden te kunnen kopen. Zowel naar Roemenië als naar Hongarije hebben we ook dit jaar weer 500 pakketten groentenzaden kunnen sturen. Elk pakket bevat zaden voor een heel jaar groente voor een gezin en een uitleg in 5 talen met een plantschema. Een pakket kost slechts € 5,-

Stichting Kinderen in Nood is alle personen die een bijdrage hebben geleverd enorm dankbaar voor de gulle giften. Regelmatig zullen we iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen via Facebook en de website.

Met vriendelijke groet,

Eric de Jong