Nu lopende actie

Nieuwe huisvesting voor gezin in Roemenië

20181213 7

We nemen u even mee naar Roemenië…. Naar Ileana. Ook dáár werd afgelopen week het kerstfeest gevierd…. In deze woning…. Ja… Hier woont het gezin P.: vader, moeder en drie schoolgaande kinderen.

Corina Cazacu, onze vertegenwoordiger, schreef ons over de uitzichtloze situatie waarin dit gezin verkeert. Blij met elkaar, maar... hun woon-, leefsituatie is schrijnend. Er is nèt genoeg inkomen om eten te kopen, maar daar blijft het bij. Hun ‘huis’ is meer een hut: er is geen elektra en stromend water, de muren zijn gemaakt van leem en paardenvijgen. Het dak is van golfplaten en met stokken en plastic gebouwd. Het tocht door de hele hut heen. Een aannemer gaf aan, dat herstel of het aanbrengen van elektra of waterleiding in dit krot onmogelijk is.

Naast de hulpgoederen, die we de afgelopen twee transporten al naar het gezin in Ileana stuurden én naast de zadenactie, die we jaarlijks in de decembermaand doen, willen we óók voor de woonsituatie van dit gezin actie gaan voeren. Een plaatselijke aannemer gaf aan, dat hij voor € 20.000,- een nieuw huisje zou kunnen bouwen.

We hebben dus geld nodig en we hopen, dat iedereen ons daarbij wil helpen. Het zou mooi zijn als dit gezin Kerst 2019 mag vieren in een huis op een échte fundering, met stenen muren en met een écht dak!

Helpt u ons mee??

We zijn blij met alle giften, die we hiervoor mogen ontvangen.

Stort uw bijdrage op rekeningnummer  NL 73 INGB 0006217861 o.v.v. “project 1 gezin in Ileana”.

IMG_6872 (resized)   IMG_6877 (resized)   IMG_6879 (resized)


Kerstactie 2018

Ook dit jaar willen we 1000 arme gezinnen weer voorzien van een pakket zaden. Zo'n pakket voorziet 4 mensen een jaar lang van groente. Helpt u ons dit te verwezenlijken? 1 pakket kost € 5,00. U kunt dat bedrag overmaken naar rek.nr. NL73INGB0006217861 o.v.v. zadenactie 2018.

2017 mercy seeds


Verhuisdozen gezocht! (doorlopend)
Wie o wie kan ons helpen? We hebben voor de komende tijd weer een aantal vrachten in de planning staan, maar we hebben een tekort aan verhuisdozen! Heb jij nog een partij verhuisdozen of bananendozen staan die je kwijt kan? Dan horen wij dat graag. Bij voorbaat hartelijk dank!
Dozen2.jpg