Nu lopende actie

Kerstactie 2018

Ook dit jaar willen we 1000 arme gezinnen weer voorzien van een pakket zaden. Zo'n pakket voorziet 4 mensen een jaar lang van groente. Helpt u ons dit te verwezenlijken? 1 pakket kost € 5,00. U kunt dat bedrag overmaken naar rek.nr. NL73INGB0006217861 o.v.v. zadenactie 2018.

2017 mercy seeds


Verhuisdozen gezocht! (doorlopend)
Wie o wie kan ons helpen? We hebben voor de komende tijd weer een aantal vrachten in de planning staan, maar we hebben een tekort aan verhuisdozen! Heb jij nog een partij verhuisdozen of bananendozen staan die je kwijt kan? Dan horen wij dat graag. Bij voorbaat hartelijk dank!
Dozen2.jpg