Doneren

Wilt u ons werk steunen? Doneer dan op NL73 INGB 0006 2178 61.
Wilt u vaste donateur worden, dan kunt u het machtigingsformulier downloaden, uitprinten en invullen.
Meer daarover vindt u hier.


Meest actueel


Kerstactie 2018

Ook dit jaar willen we 1000 arme gezinnen weer voorzien van een pakket zaden. Zo'n pakket voorziet 4 mensen een jaar lang van groente. Helpt u ons dit te verwezenlijken? 1 pakket kost € 5,00. U kunt dat bedrag overmaken naar rek.nr. NL73INGB0006217861 o.v.v. zadenactie 2018.

2017 mercy seeds


Jaarlijks houdt de Brandsmaschool een schoenendoosactie, waarbij kinderen van school dozen van leuke en nuttige spulletjes voorzien. Dit jaar voerden ze de actie ten bate van Stichting Kinderen in Nood. Op 16 november is er door ons op school voorlichting gegeven over het werk van de stichting. Twee weken laten mochten we de dozen komen ophalen. Tot onze verbazing waren er 205 mooi versierde dozen verzameld, een enorme hoeveelheid. Groep 3 heeft ons enorm geholpen door alle dozen naar de vrachtwagen te brengen.

image1 (resized)   logo brandsma2     IMG_5488 (resized)

Wij bedanken hierbij de kinderen, de leerkrachten en de ouders van de school. Zij hebben in deze drukke periode de tijd genomen om even stil te staan bij minderbedeelde kinderen in deze wereld.

Nogmaals onze heel, heel hartelijke dank!


 Het 200ste transport op 8 november op weg naar Hongarije (zie ook "Nieuws")

Update vrijdag 9 november, 20:30 uur
Het transport is zojuist aangekomen in Debrecen, Hongarije!

Gearriveerd in Debrecen

Na een intensieve voorbereidingsperiode en 199 voorgaande transporten ging op 8 november Tjeerd van Rijn, chauffeur/eigenaar én onze sponsor van dit transport op weg.
We hebben er een groots feest van gemaakt, want de stichting bereikte met dit transport een mijlpaal: 20.000 kubieke meter aan hulpgoederen brachten wij naar landen, waar nog veel armoede heerst.

Na enkele toespraken van de oud-voorzitter -  Joop Heerschop – en de huidige voorzitter – Jurjen Hagen – werden de laatste twee dozen, gevuld met 350 appeltjes van oranje (mandarijnen)  door burgemeester H. ter Heegde de truck ingeschoven. Ballonnen in de kleuren van de Nederlandse en Hongaarse vlag gingen in de lucht en de Mack met o.a. de afgeschreven inventaris van de Bussumse Emmaschool, ging onder luid getoeter op weg.

's Avonds vierden we met al onze vrijwilligers ook feest. We genoten van een heerlijk stamppottenbuffet én een optreden van “de Juf, de Bakker en de Dominee”.

Vrijdag 9 november vliegen zeven vrijwilligers achter het transport aan en zij zullen dit op zaterdag 10 november mee helpen uitladen. Ook dáár – in Debrecen in Hongarije - zal er een feest van dit transport gemaakt worden: 350 kinderen zijn - middels een gift aan onze stichting - uitgenodigd voor een feestdag en 100 ouderen krijgen een goulashmaaltijd aangeboden.

Voor de video van de vertrekkende vrachtwagen, klik hier.

200e transport Mack Van Rijn