Doneren

Wilt u ons werk steunen? Doneer dan op NL73 INGB 0006 2178 61.
Wilt u vaste donateur worden, dan kunt u het machtigingsformulier downloaden, uitprinten en invullen.
Meer daarover vindt u hier.


Meest actueel


Het 200ste transport
zal gaan plaatsvinden op 8 november 2018. Dit transport zal naar Hongarije gaan.
Hier wil de stichting graag een feestelijk gebeuren van maken!
Voor het laatste nieuws omtrent dit transport verwijzen wij graag naar onze pagina Nieuws.

200e transport Mack Van Rijn


Bedankbrief zadenactie, maart 2018

Via onze vertegenwoordiger Gusztáv Fodor en uit onze ervaringen tijdens inspectiereizen weten we dat elke donatie, in de vorm van goederen, zadenpakketten of geld goed terecht komt. Onlangs ontvingen wij via Gusztáv - behalve een enorme lijst met 500 namen van personen die een zadenpakket ontvingen - het volgende bericht van de Voorzitter van de Pro Agricultura Carpatika Foundation:

A kárpátaljai magyar gazdák nevében szeretném megköszönni nagy értékű zöldségvetőmag adományukat, amit már második éve megkapunk. Szeretném biztosítani arról, hogy adományuk jó földbe kerül és hozzájárul a családok bővebb, vitamin dúsabb, egészségesebb táplálkozásához.
Külön szeretném megköszöni.

2017 Paprika MSeeds Ukraine 1                       2017 Tomato MS Ukraine

Vertaald:
Uit naam van de Hongaarse boeren in Transkarpatië, wil ik de stichting Kinderen in Nood bedanken voor hun hoogwaardige groentezaaddonaties, die we voor het tweede jaar hebben ontvangen. Ik weet zeker dat hun donatie goed terecht gekomen is en bijdraagt ​​aan de rijkere, gezondere voeding van gezinnen.
Ik zou je vooral willen bedanken voor je tussenkomst voor de levering van de donatie.

Het doet ons goed te weten, dat élk zadenpakket dat gestuurd is, op de goede plek aangekomen is. Onze dank gaat uit naar iedereen, die een donatie deed aan deze actie!


Afscheid van Alexandru Vladescu, onze vertegenwoordiger in Roemenië

Afgelopen jaar merkten wij als stichting Kinderen in Nood, dat onze vertegenwoordiger in Roemenië Alexandru Vladescu begon te kwakkelen met zijn gezondheid. Een zorgelijke situatie, allereerst voor Alexandru, zijn vrouw en zijn zoon zelf, maar ook voor onze stichting. Wij beseften, dat we op zoek moesten naar een (liefst) nèt zo’n goede opvolger voor hem. Vladescu beloofde om ons hierin te ondersteunen en géén afscheid van onze stichting te nemen vóór zijn plaats naar ieders goedkeuring weer ingenomen zou zijn.

Lees meer...


Feestje op De Haven: Anita Kok 25 jaar vrijwilliger

Februari 2018
Deze week vieren we dat Anita 25 jaar vrijwilliger bij de stichting is. Voorzitter Jurjen Hagen spreekt haar in de vertrouwde omgeving, in het bijzijn van diverse collega-verijwilligers, toe. Er zijn lovende woorden voor haar inzet, haar accuratesse en diverse andere kwaliteiten, die de stichting ten goede komen. Anita ontvangt een cadeautje, bloemen en een oorkonde. De Haven is feestelijk versierd en alle andere vrijwilligers worden getrakteerd op gebak.

Lees meer...


Kerstactie 2017

Ook dit jaar willen we 1000 arme gezinnen weer voorzien van een pakket zaden. Zo'n pakket voorziet 4 mensen een jaar lang van groente. Helpt u ons dit te verwezenlijken? 1 pakket kost € 5,00. U kunt dat bedrag overmaken naar rek.nr. NL73INGB0006217861 o.v.v. zadenactie 2017.

2017 mercy seeds


Sponsor ons per kilometer! Voor € 1,- per kilometer komt de hulp voor een kind dichterbij. Een transport van 100 kubieke meter hulpgoederen kost € 3.500,-. Help een kind door de winter! In november en december willen wij nog een transport naar Hongarije en naar Romenië sturen. We streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen te voorzien van een trui en een paar warme schoenen. Hiervoor is geld nodig, veel geld.
Help ons dit doel te bereiken en doneer nog vandaag op bankrekening NL49RABO0383774241, ten name van Stichting Kinderen in Nood, onder vermelding van 'sponsoring kilometers'.

Alvast bedankt!

IMG_0792 (resized)