Nieuw: word nu vaste donateur

Wilt u dat stichting Kinderen in Nood in 2017 haar werk voort kan zetten, word dan nu donateur.
U kunt daartoe een machtigingsformulier downloaden, uitprinten en invullen. Meer daarover vindt u hier.


Meest actueel


Kerstactie 2017

Ook dit jaar willen we 1000 arme gezinnen weer voorzien van een pakket zaden. Zo'n pakket voorziet 4 mensen een jaar lang van groente. Helpt u ons dit te verwezenlijken? 1 pakket kost € 5,00. U kunt dat bedrag overmaken naar rek.nr. NL73INGB0006217861 o.v.v. zadenactie 2017.

2017 mercy seeds


Sponsor ons per kilometer! Voor € 1,- per kilometer komt de hulp voor een kind dichterbij. Een transport van 100 kubieke meter hulpgoederen kost € 3.500,-. Help een kind door de winter! In november en december willen wij nog een transport naar Hongarije en naar Romenië sturen. We streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen te voorzien van een trui en een paar warme schoenen. Hiervoor is geld nodig, veel geld.
Help ons dit doel te bereiken en doneer nog vandaag op bankrekening NL49RABO0383774241, ten name van Stichting Kinderen in Nood, onder vermelding van 'sponsoring kilometers'.

Alvast bedankt!

IMG_0792 (resized)