Brieven van Laura en Alexandru Vladescu

11 april 2018

In ons nieuwsberichtje van 12 maart j.l. is te lezen, dat we noodgedwongen en zeer tot onze spijt afscheid moesten nemen van onze vertegenwoordiger in Roemenië. Wij stuurden Alexandru en Laura een bedankbrief voor hun geweldige inzet en nodigden hen tevens uit voor een bezoek aan Nederland, waarin wij aangaven graag met alle vrijwilligers van de stichting persoonlijk afscheid van hen te willen nemen. Een reactie van de Vladescu’s bleef niet uit:

Brief van Laura Vladescu

"We danken  jullie voor de brief, die wij van jullie mochten ontvangen. We waren erg ontroerd door de mooie woorden en de waardering die jullie hebben geuit i.v.m. onze activiteiten voor de Stichting Kinderen in Nood. Inderdaad is het zo, dat wij met grote betrokkenheid én in alle eerlijkheid ons hebben ingezet voor de stichting. Hierbij vergaten we nog wel eens onze eigen gezondheid en onze vrije tijd, maar wij voelden het als een beloning als we in dit werk de vreugde bij de kinderen, volwassenen en in de gezinnen ervaarden.

We danken jullie voor de uitnodiging om met het bestuur en de andere vrijwilligers ons afscheid van de stichting in Nederland te komen vieren.. Helaas is dit voorlopig onmogelijk. Alexandru’s gezondheid laat dit niet toe en ook ik heb enkele gezondheidsklachten. Wij zien jullie uitnodiging als een bijzondere blijk van waardering en dat is al een groot feest voor ons!

De 25 Jaar Stichting in Nood – de beelden, de berichten e.d -  zijn een heel waardevol deel van mijn leven geworden. Jullie stichting met alle vrijwilligers staan voor altijd in ons geheugen gegrift.

We zijn heel blij, dat Corina een goede start bij jullie gemaakt heeft. Ze is jong en betrouwbaar, ze heeft een sterke wil en de capaciteit om veel dingen op te lossen. We zijn blij, dat alle activiteiten voortgezet kunnen worden.

Wellicht dat ik in de toekomst kleine presentaties kan geven, waarin ik laat zien wat de Stichting Kinderen in Nood voor de Roemeense bevolking doet.

We wensen jullie veel succes met jullie werk.

Groet aan alle Skin-vrijwilligers. Voor hen en hun families alle goeds!

Laura"

Brief van Alexandru Vladescu

Onze zoon Alin heeft jullie brief voor ons vertaald en wij waren erg blij met jullie mooie woorden.

Ik heb met opzet gewacht met een reactie tot we een evaluerend gesprek met mijn artsen hadden. Dat vond eind maart plaats. Jammer genoeg is het niet best gesteld met mijn gezondheid. Er zijn diverse, ernstige klachten en een operatie durven de artsen niet aan. Tot 24 juni moet ik zeker in Cluj – dichtbij het ziekenhuis – blijven. Daar ben ik wekelijks onder behandeling van diverse medici. Onze zoon zorgt steeds voor ons vervoer van en naar het ziekenhuis.

We zijn blij met Corina Cazacu. Haar eerste transport als jullie vertegenwoordiger in Roemenië heeft ze goed gedaan. We zijn er zeker van dat jullie een zeer goede en effectieve relatie met haar zullen hebben.

Alexandru"