Bedankbrief van Life Improvement Association

12 oktober 2016

Ik schrijf deze brief om mijn dankbaarheid te tonen voor jullie inspanningen en gulheid die jullie tentoon spreiden.
Heel veel dank voor de mogelijkheid om mijn aspiraties te realiseren. Dankzij jullie hulp was het mogelijk om het fundament te leggen voor onze organisatie. 

We wilden het oprichten omdat er veel kinderen zijn met slechte houdingen. Ik raakte geïnspireerd door mijn dochter, die scoliosis had. Ik wilde andere kinderen helpen, die vergelijkbare problemen hadden en daarom heb ik dit instituut opgezet. Wij zullen nooit vergeten, dat  jullie ons je hand hebt toegestoken met tafels, stoelen, matrassen, fietsen, enzovoorts, die erg belangrijk waren om te beginnen. Er was erg weinig geld en jullie waren de eersten die bijdroegen aan de oprichting van Life Improvement Association. Ik ben jullie heel erg dankbaar voor de steun die ik van jullie mocht ontvangen.

Ik hoop dat Stichting Kinderen in Nood hier niet zal stoppen. Vriendelijkheid en respect onderscheiden ons als mensen, maar men vindt het niet heel vaak. Ik geloof dat de wil mensen te  helpen die het nodig hebben elkaar beter maakt.

Ik schrijf jullie om namens iedereen jullie hartelijk te bedanken. Met jullie hulp, naast andere sponsors, is het ons gelukt om een sociaal centrum in te richten met onder andere fysiotherapie en massage. LIA in Buzau is opgericht in 2013. Onze missie is  om bij te dragen aan de verbetering van de gezondheid van arme mensen. Het instituut is speciaal opgezet met het doel de houding van jong en oud te verbeteren en het ontwikkelen van de basisvaardigheden als lopen, hollen, evenwicht houden, etc.

In de toekomst willen we thuiszorg gaan regelen voor mensen, die invalide zijn. Het plan moet samen met de cliënt worden opgezet en houdt in dat er gekeken wordt naar hygiëne, eten maken, thuisadministratie, incontinentiezorg, boodschappen doen, huishouden en sociaal contact, enz.

We willen graag doorgaan met het verbeteren van de kwaliteit van de hulp voor kinderen met problemen bij het bewegen.

 Met vriendelijke groet,

Paula Dorina Ispas Davidescu -The President of Life Improvement Association, Buzău.