E-mail dominee Gusztáv Fodor na 175ste truck met goederen

22 mei 2016

Van: Gusztav Fodor
Verzonden: zaterdag 21 mei 2016 10:12 PM

“Zaterdag 21 mei arriveerde het 175transport in het 25-jarige bestaan van Stichting Kinderen in Nood. Dit aantal betekent veel voor ons en de inwoners van Hongarije.

De 175e vracht is niet de eerste. Het eerste transport kwam 25 jaar geleden voort uit liefde voor de arme kinderen in Oost Europa.

Het eerste transport kwam 25 jaar geleden voort uit liefde voor de arme kinderen in Oost Europa. Tussen de eerste en de 175e zaten 173 andere transporten. Waarom is dit transport zo bijzonder? Omdat het laat zien dat deze eerste liefde nog steeds aanwezig is binnen de stichting. Bestuursleden en de andere vrijwilligers hebben het vuur nog branden in hun hart.

Het aantal 175 betekent voor ons, dat Stichting Kinderen in Nood een volwassen, bijzonder waardevolle organisatie is. Alle vrijwilligers hebben nog altijd de liefde voor de arme mensen. Er zit serieuze kennis achter de vracht en achter alle hulp die de stichting verleent.

Het getal 175 is een blij getal, want het geeft aan dat het niet het laatste is. Ik ben blij want het betekent voor mij: wordt vervolgd... Ik hoop dat wij elkaar spoedig ontmoeten, wanneer wij transport nummer 200 ontvangen. :)