Wij gaan niet huis-aan-huis om kaarten te verkopen!

28 april 2014

Stichting Kinderen in Nood collecteert niet huis-aan-huis en niet telefonisch.

De laatste tijd krijgen wij regelmatig vragen over verkopers die langs de deuren gaan met kaarten ten behoeve van Stichting Kinderen in Nood. Hier heeft Stichting Kinderen in Nood helemaal niets mee van doen. Stichting Kinderen in Nood collecteert niet huis-aan-huis en niet telefonisch. De stichting vraagt niet en machtigt ook geen anderen om namens haar te collecteren of om telefonisch voor haar hierover contact op te nemen.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met mevrouw A. Heerschop, telefoon (035) 6931219 of [email protected].