Ingekomen brief Gusztáv Fodor: 4 wielen voor de mensheid!

21 januari 2016

Onze stichting heeft financieel bijgedragen bij de aanschaf van een minibus. Onlangs ontvingen wij van dominee Gusztáv Fodor zijn blijk van waardering namens alle mensen die hiermee enorm geholpen zijn bij alle soorten van vervoer.

4 Wielen voor de mensheid
-voorbeeld van menslievendheid-

Tiszaszentimre en omgeving heeft van 1944 tot 1989 erg te lijden gehad van het communisme. Deze periode was zo lang en succesvol, dat deze het denken van de mensen veranderde. Het resultaat kwam al snel, de leiders van Tiszaszentimre besloten tussen 1950 en 1953 twee werkkampen voor dwangarbeid in te richten, waar zo’n 700 tot 800 mensen leden onder onmenselijk werk, de wreedheid van soldaten en het gebrek aan voedsel.

Deze onmenselijke, wrede en liefdeloze samenleving is de trieste nalatenschap van de na-Sovjet periode.

Wij kwamen in 2007 in Tiszaszentimre en werden geconfronteerd met deze nalatenschap. Alleen liefde, menselijkheid en erbarmen kan mensen veranderen. Met de minibus kunnen we iedereen, die dat nodig heeft, gratis ondersteunen. We kunnen liefde delen, menselijkheid bieden en mededogen geven.

Hoe kunnen we dit doen? Hoe kunnen we deze menselijke waarden delen? Dankzij de sponsoren en donateurs van Stichting Kinderen in Nood. Ik ken de stichting al sinds 1998 en dit is de grote waarde van de Stichting Kinderen in Nood. In deze waarde is de stichting kampioen.

Dankzij jullie financiële hulp hebben we: 4 Wielen voor de mensheid, een voorbeeld van menslievendheid.

Met jullie financiële steun kunnen we de slechte na-communistische houding veranderen en kunnen we levens redden.

De minibus, die we dankzij de hulp van de Stichting Kinderen in Nood konden kopen dient een humanitair en maatschappelijk doel:

 • In de regio Tiszaszentimre (het Jász Nagykun district) met 8 dorpen
 • We kunnen dagelijks 30 tot 40 personen vervoeren voor sociale en medische hulp.
 • We kunnen humanitaire en medische hulp van Stichting Kinderen in Nood vervoeren voor de regio Tiszaszentimre.
 • We brengen mensen naar het ziekenhuis voor speciale onderzoeken (CT-scans, MRI, etc.). Deze ziekenhuizen
  liggen op 300 tot 500 kilometer van Tiszaszentimre.
 • We brengen humanitaire en medische hulp naar Oekraïne en Servië.
 • We brengen gezinnen in crisissituaties van 5 dorpen naar het Crisiscentrum in Tiszaszentimre. Dit centrum is vorig
  jaar met financiële hulp van Stichting Kinderen in Nood opgeknapt.
 • We brengen armen, zieken en gehandicapten naar de dagopvang in Tiszaszentimre.

God zegene jullie.

Met de hartelijkste groeten uit Hongarije.

Dominee Gusztáv Fodor