Joop Heerschop uit bestuur van Stichting Kinderen in Nood

21 april 2015

Stichting Kinderen in Nood bestaat in september aanstaande 25 jaar. Tijdens de viering van het 25 jarig bestaan, op 4 september, draagt Joop Heerschop de voorzittershamer over aan zijn opvolger, Jurjen Hagen.
Jurjen zal de bestuurlijke taken voortzetten met oudgedienden Eric de Jong, Johan Klijnman en Johan Spaans.
Joop Heerschop, die in januari volgend jaar 80 wordt, en zijn vrouw Anny hebben aangegeven het iets rustiger aan te willen doen en treden daarom uit het bestuur. Maar zij blijven als vrijwilliger actief binnen Stichting Kinderen in Nood. Ook Henk Schilder zal na ruim 10 jaar in het bestuur meer naar de achtergrond treden.

Joop en Anny Heerschop zijn de initiatiefnemers en hebben de stichting in september 1990 mede opgericht. In Oost Europa hadden zij zoveel ellende en armoede gezien, vooral bij kinderen, dat ze besloten hulp te bieden. Om dit tot uitvoering te brengen hebben ze met een aantal anderen Stichting Kinderen in Nood opgericht.
Het motto van Joop Heerschop is: "Beter 1% hulp dan 100% medelijden".
Doel van de stichting is het verlenen van hulp aan kinderen die zich in een noodsituatie bevinden of het verlenen van hulp aan instellingen voor kinderen. Dit gebeurt overal waar zij zich bevinden zonder te kijken naar sociale klasse, afkomst of overtuiging.
Door het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Joop en Anny wisten ze al vlot een groep vrijwilligers om zich heen te verzamelen. Op dit moment zijn er zo'n 70 vrijwilligers actief binnen de stichting. In de opslagruimte van de stichting op De Peppels 47 sorteren, repareren, verpakken en laden zij de ingebrachte goederen. De stichting heeft een breed draagvlak verkregen binnen Bussum en Het Gooi. Naast kinderen biedt de stichting hulp aan ouderen, zieken en hulpbehoevenden. De stichting is er van overtuigd dat deze hulp indirect weer ten goede komt aan kinderen, omdat ouderen een belangrijke schakel zijn bij het opgroeien van kinderen.

Sinds de oprichting zijn er meer dan 150 vrachten goederen van 100 kubieke meter verstuurd. Daarnaast zijn er diverse scholen en een kinderziekenhuis opgeknapt en wasserijen en keukens van tehuizen voorzien van goede apparatuur. De nadruk ligt daarbij vooral op Roemenië en Hongarije. Joop en Anny hebben daar contact gezocht en gevonden met plaatselijke, betrouwbare mensen en instanties. Jaarlijks wordt er een inspectiereis ondernomen om na te gaan of de investeringen nog steeds goed worden gebruikt en om te onderzoeken of er nog andere hulp nodig is. Naast het sturen van goederen wordt er jaarlijks minimaal 1 project uitgevoerd, waarvoor de stichting de financiën regelt. De benodigde gelden voor transport en het project komen van sponsoren en donateurs.

Joop en Anny zijn de overige bestuursleden en andere vrijwilligers erkentelijk voor het feit dat zij hun levenswerk voortzetten.