Dringend behoefte aan medische goederen!

25 februari 2015

Gusztáv Fodor stuurde foto's van Hungarian Reformed Church Aid. De afgelopen week waren medewerkers van de hulporganisatie vijf maal met bestelwagens vol hulpgoederen van Stichting Kinderen in Nood en van andere organisaties naar Oekraïne gereden. Het zijn sprekende foto's.

De medewerkers bezochten gezinnen van oorlogsslachtoffers, weeshuizen en ziekenhuizen met slachtoffers van het oorlogsgeweld in Beregszász en in Mukacsevo. Zij vertelden dat er in Oekraïne een humanitaire ramp gaat gebeuren. De inflatie is op dit moment 300%.

Er is op dit moment dringend behoefte aan alle soorten medische goederen voor eerste hulp, zoals verband, infusen, steriele medische goederen, basis materiaal voor eerste hulpverlening enzovoort.

Volgens dominee Fodor is de nood hoog!