Onze werkwijze en activiteiten

Hoe gaat de stichting te werk?

Stichting Kinderen in Nood is niet weg te denken in Nederland. Ooit begonnen uit particulier initiatief vanuit Bussum. De stichting richt zich primair op kinderen die steun nodig hebben en secundair op invaliden, ouderen en andere hulpbehoevenden. De stichting biedt hulp zonder te letten op rang, ras, religie of stand.

Wij verlenen de meeste hulp in Roemenië en Hongarije, omdat we in beide landen betrouwbare vertegenwoordigers hebben die zorgen voor distributie van de goederen en de controle op projecten.
Maandelijks gaat er een transport per vrachtwagen van circa 100 kubieke meter richting een van deze landen. Incidenteel laden wij een vrachtwagen of een zeecontainer voor landen als Albanië, Kosovo, Servië, Ukraïne, Wit Rusland of Suriname. Ook sturen wij deeltransporten naar gebieden waar een oorlog woedt of die getroffen zijn door een watersnood, een tsunami of een aardbeving. Dit laatste doet de stichting vaak in samenwerking met grotere landelijke organisaties die zorgdragen voor de logistiek en bekend zijn in deze gebieden.

Projecten

Naast het inzamelen van hulpgoederen, is de stichting sinds 10 jaar ook actief met het uitvoeren van grotere projecten. Een groot project is meestal direct verbonden aan een school of een tehuis. Vaak krijgen we via onze zaakwaarnemers in een land het verzoek om een project te steunen. Allereerst maken we dan ter plaatste een projectbeschrijving en een plan van aanpak. Vervolgens leggen we ter plaatse vast met de overheid dat de bestemming niet veranderd mag worden nadat de stichting het project afgerond heeft. Het kan immers zo zijn dat een gebouw later ingezet wordt als kazerne, school of als gemeentehuis. Dit kunnen we voorkomen door hier concrete afspraken over te maken. Doorgaans duurt een project qua doorlooptijd 5 jaar en blijven alle goederen en investeringen eigendom van de stichting. Dit om te voorkomen dat andere belangen gaan prevaleren.
Allereerst maken we een inventarisatie van de bouwkundige omstandigheden. We bepalen de haalbaarheid en maken vervolgens een plan. Vaak beginnen we met het aanleggen van een hydrofooninstallatie om de juiste waterdruk in het gebouw te krijgen. Nadien wordt een waterzuivering en een septic tank geïnstalleerd. Dan is in elk geval de waterkwaliteit en het drinkwater veilig. Er sterven in deze landen immers nog steeds kinderen en ouderen door de slechte waterkwaliteit. Nadien vernieuwen we het sanitair, bouwen een voedsel bereidingskeuken en voorzien de slaapzalen van bedden en meubilair. Voor het bouwkundige deel zijn we aangewezen op gelden van sponsoren en van donaties. Materiaal en middelen zamelen wij in via ons inzamelpunt aan De Peppels 47 in Bussum. Het is altijd weer een sport om een tehuis goed ingericht te krijgen. Vaak doen we een beroep op het bedrijfsleven dat ons voorziet van goederen die uit productie lopen zoals bepaalde kleuren verf, een aflopende sanitairlijn of we ontvangen goederen van ziekenhuizen. Dit zijn vaak bedden, matrassen, looprekken, rolstoelen of nachtkastjes. Deze worden door de vrijwilligers van de stichting opgehaald, gereinigd, gerepareerd en vervolgens op transport gesteld. Zo zien we dan in de loop der jaren een project groeien.

Als een tehuis eenmaal voorziet in de primaire levensbehoefte dan gaan we vaak over tot een tweede stap. Het kan zijn dat we een opleidingselement toevoegen in de vorm van een naaiatelier of een timmerwerkplaats. Dit laatste is onder andere uitgevoerd bij CITO, een instelling voor gehandicapte jongeren in Râmnicu Sărat, Roemenië. Hier zijn jongeren opgeleid tot timmerman of meisjes tot naaister. Momenteel wordt hier meubilair gemaakt dat vervolgens verkocht wordt aan hotels en aan overheidsinstellingen. De meisjes maken bedlinnen dat weer verkocht wordt aan hotels. Een groot aantal kinderen heeft na hun opleiding een baan gevonden bij plaatselijke bedrijven.

Om te zorgen voor voldoende voedsel, hebben we op diverse projecten varkens, koeien en kippen gekocht. Kinderen leren op een educatieve wijze te zorgen voor deze dieren. Bij CITO hebben we zelfs, na overleg met de overheid, 30 hectare bouwland in bruikleen gekregen om zo ook kinderen op te leiden voor het boerenbedrijf. Sponsoren en acties hebben ervoor gezorgd dat we ook een tractor, een zaaimachine en een ploeg hebben kunnen kopen. Hiermee is eigenlijk de keten rond. Er is warmte, eten, educatie en toekomst.
Onze stichting gaat niet over een nacht ijs maar gaat zeer secuur om met uw geld. Wij spenderen 99% van uw geld aan projecten, de overige 1% gaat op aan de nieuwsbrief en aan operationele kosten.
Indien u dat wilt, kunnen wij een presentatie verzorgen waarin wij ingaan op de werkwijze en de activiteiten van Stichting Kinderen in Nood.