Onze missie

Missie
Primaire ondersteuning van kinderen in nood.

Visie
Stichting Kinderen in Nood draagt bij aan de primaire ondersteuning van kansarme kinderen en gezinnen die in een noodsituatie verkeren, zodat zij een volgende stap in hun leven kunnen zetten. Hierbij ligt de focus op Oost-Europa. Er werken alleen maar vrijwilligers voor de stichting, zodat alle ontvangen donaties direct naar hen gaan, die dit het hardst nodig hebben.

Voor de complete tekst van Missie, Visie, Doelstelling etc. klik hier. 

For the English text about our Mission, Vision, Objective etc. click here.