Machtigingsformulier donateur

Zoals u weet zijn wij financieel afhankelijk van giften en donaties van sponsors en donateurs.

Wilt u ons ook financieel steunen? Als eenmalige of zelfs vaste donateur? U kunt hier een machtigingsformulier downloaden dat u na printen kunt invullen en naar ons opsturen.

Bij voorbaat heel hartelijk dank!