Nieuw: word nu vaste donateur

Wilt u dat stichting Kinderen in Nood in 2017 haar werk voort kan zetten, word dan nu donateur.
U kunt daartoe een machtigingsformulier downloaden, uitprinten en invullen. Meer daarover vindt u hier.


Meest actueel


Op zaterdag 16 september staan we met een boekenkraam op Bussum Cultureel. We hebben weer veel mooie en goede boeken voor kinderen en volwassenen weten te verzamelen.
U kunt ons vinden op de Nieuwe Brink.

bussumcultureel.jpg


Sponsor ons per kilometer! Voor € 1,- per kilometer komt de hulp voor een kind dichterbij. Een transport van 100 kubieke meter hulpgoederen kost € 3.500,-. Help een kind door de winter! In november en december willen wij nog een transport naar Hongarije en naar Romenië sturen. We streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen te voorzien van een trui en een paar warme schoenen. Hiervoor is geld nodig, veel geld.
Help ons dit doel te bereiken en doneer nog vandaag op bankrekening NL49RABO0383774241, ten name van Stichting Kinderen in Nood, onder vermelding van 'sponsoring kilometers'.

Alvast bedankt!

IMG_0792 (resized)


Op zaterdag 16 september 2017 staan wij weer met een boekenkraam op Bussum Cultureel. Voor de verkoop zijn we op zoek naar goed verkoopbare kinder- en volwassenenboeken, modern en in goede staat. Geen afgeschreven bibliotheekboeken, want die worden niet verkocht.

Bsm_Cult._2016.jpg

Inleveren kan tijdens de openingstijden aan de Peppels 47 in Bussum, op donderdag- en vrijdagmiddag tussen 14 en 16 uur. Op andere momenten kunt u ze in de buitenstaande container deponeren. Deze container wordt dagelijks geleegd.

Bij voorbaat hartelijk dank!