Doneren

Wilt u ons werk steunen? Doneer dan op NL73 INGB 0006 2178 61. Wilt u vaste donateur worden, dan kunt u het machtigingsformulier downloaden, uitprinten en invullen. Meer daarover vindt u hier.


Meest actueel

Reisverslag Roemenië

Van donderdag 2 t/m zondag 5 mei maakte een afvaardiging van ons bestuur een reis naar Roemenië. Het doel van deze reis was: het warm houden van onze contacten met het team, dat onze zaken aldaar behartigt en het bezoeken van gezinnen, scholen en projecten.

Op deze reis legden we met dit team 15 bezoeken af. Tijdens alle bezoeken ervaarden we, dat er overal hard en met veel liefde en zorg voor de mensen, gewerkt werd. Schrijnend blijft het om te zien, dat men dit met zo weinig (financiële) middelen moet doen.
Zo spraken we o.a de directeur bij CIA, een tehuis voor 70 ouderen die het met € 3,- per dag per oudere moet doen. Geld voor persoonlijke hygiëne, schoonmaak, de was etc. had hij niet. Laat staan, dat hij kon denken aan een makkelijke stoel, beweegzorg, een goed bed, muziektherapie voor zijn bewoners of aan het onderhoud van het gebouw... In Stilpu, een tehuis voor geestelijk gehandicapte jonge mannen zagen we de cliënten in een kleine, amper ingerichte ruimte met z’n allen naar een tv met een héél klein beeldscherm kijken. Daar troffen we ook een kleine fysioruimte aan met vijf toestellen, waarvan er vier niet meer werkten…

Ook hier voelden we hoe hoog de nood was.

Roemenië is lid van de EU en ontvangt uit de EU-pot veel geld. Maar... dit komt niet terecht bij ‘de gewone man’; niet bij de zieken- verzorgings- en kinderhuizen. We zagen wel: opgeknapte wegen en overheidsgebouwen. Met EU-geld wordt dus vnl. gewerkt aan de infrastructuur van het land.

Gaat er dan niets goed daar???

Gelukkig wel,  b.v:  in april 2018 waren we in Glodeanu Sarat bij een basisschool, die in deplorabele staat verkeerde. Onze contactpersoon meldde ons toen, dat deze school opgeknapt ging worden en dat de kinderen in september in hun nieuwe school zouden zitten. Wij hadden toen grote twijfels, maar tijdens dit bezoek lieten ze ons vol trots het prachtige resultaat zien. (Overigens: een groot deel van het meubilair dat er stond, kwam via Kinderen in Nood uit Den Haag)!

We bezochten tijdens deze reis ook het gezin Pavel (vader, moeder en drie schoolgaande kinderen) in Ileanu. In de Nieuwsbrief en op de website maakten we al eerder kennis met deze familie. We zouden hen graag aan een betere behuizing helpen, maar het gezin is erg verknocht aan het plekje waar ze nu wonen. Dit plekje heeft geen stroom en geen stromend water. Met hulp van de burgemeester van het dorpje en met financiële hulp van Kinderen in Nood, konden we dit gezin toezeggen, dat er elektriciteit aangelegd kan worden en dat we ze dan gaan helpen aan licht (hun grootste wens) en aan wat elektrische apparatuur.

En als we dan alle gesprekken die we voerden én de beelden die we zagen, terug halen, is het ontzettend moeilijk om te bepalen waar en hoe je als Stichting Kinderen in Nood nu op een goede manier je hulp naar toe laat gaan. Bij elk tehuis weet je, dat een nieuwe wasmachine, een groot fornuis, een vriezer of koelkast zó hard nodig is.

Gelukkig konden we als stichting tijdens deze reis enkele toezeggingen doen. Zo is er een contract getekend, dat Kinderen in Nood financiële ondersteuning biedt voor het opknappen van een dokterspost in Ileanu. Dan hoeven de zieke mensen geen enorme afstanden af te leggen om een arts te bezoeken. We konden een bedrag doneren, dat besteed wordt aan een teken- en schilderproject voor studenten van een hogeschool.  Ook zijn er per direct een loopband en twee tv’s met behoorlijke beeldschermen met geld van de stichting aangeschaft.

Wij hebben mogen ervaren hoe dankbaar men met onze hulp is en hopen dit over te kunnen brengen aan onze groep van vrijwilligers, donateurs, nieuwsbrieflezers, ons Comité van Aanbeveling en ieder ander die geïnteresseerd is.

Vast staat, dat we met ons team hier in Nederland en dat in Roemenië nog heel wat spullen kunnen brengen en dat gaan we ook weer met nieuwe energie doen.