Doneren

Wilt u ons werk steunen? Doneer dan op NL73 INGB 0006 2178 61. Wilt u vaste donateur worden, dan kunt u het machtigingsformulier downloaden, uitprinten en invullen. Meer daarover vindt u hier.


Meest actueel


WE ZIJN WEER OPEN!

Goederen kunnen weer op De Peppels gebracht worden op donderdag- en vrijdagmiddag van 13.30 u- 16.00 uur.
Voor vragen over het brengen van goederen kan gebeld worden naar  06-42917292 of 06-42915809.


Bussum, 2 mei 2020

Afgelopen week ontvingen wij het bericht van het overlijden van Paul Vuijst, oprichter en voorzitter van onze zusterorganisatie De Poorters van Naarden.
Stichting Kinderen in Nood betreurt het overlijden van Paul, condoleert zijn echtgenoot Boukje, familie en vrienden van harte en wenst hen sterkte. 

We zullen ons Paul blijven herinneren als een man die de stichting De Poorters in het leven heeft geroepen en zich bijna 24 jaar met hart en ziel en met alle mogelijke inspanningen heeft groot gemaakt.
Wij maken daar alsnog een hele diepe buiging voor.
Hij heeft met De Poorters van Naarden in vele gezinnen in de landen waar zij actief waren veel vreugde gebracht.


Gisteren (15 maart 2020) heeft de regering vergaande maatregelen afgekondigd om het verspreiden van het coronavirus in te dammen. 
Ze heeft voorlopig o.a. het onderwijs, de kinderopvang en de horeca voor de komende drie weken gesloten. 

Wij hebben besloten om deze maatregel te volgen en met de stichting de komende drie weken geen activiteiten te verrichten. Dit om de kans op besmetting van onze vrijwilligers via de stichting te vermijden. 

Bovenstaand besluit betekent, dat we tot nader order gesloten zijn. 

Wanneer de regering de maatregelen aanpast en ook wij weer op De Haven aanwezig mogen zijn, zult u hierover bericht ontvangen.

Wij wensen u sterkte in deze bijzondere tijd, die om bijzondere maatregelen vraagt.

Namens het bestuur,

Anjo van ’t Hof
Jurjen Hagen 


Kinderen in Nood stelt NLdoet Actie van zaterdag 14 maart tot nader order uit en volgt het advies van het Oranjefonds op.

Lees meer hieronder en verspreid deze laatste ontwikkeling om te voorkomen dat mensen zaterdag 14 maart voor een gesloten deur staan.

Wij roepen deelnemende organisaties aan NLdoet op hun activiteiten uit te stellen. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus vinden we het niet verantwoord om de geplande activiteiten dit weekend door te laten gaan. “Met pijn in ons hart geven we dit advies. NLdoet is immers een feest van sociale verbinding. Maar er is niks belangrijker dan gezondheid”, zegt waarnemend directeur Marc van Hal.
Voor komende vrijdag en zaterdag stond de 16e editie van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van ons land, gepland. Er stonden zo’n 8.700 klussen gepland waarbij mensen iets goeds konden doen voor een ander. Van Hal: “NLdoet staat voor sociale verbinding. En dat strookt niet met de oproep tot sociale onthouding. Het coronavirus heeft grote invloed op de samenleving. Mensen die al weinig sociale contacten hebben, ervaren door deze uitbraak nog meer een gevoel van eenzaamheid. Organisaties die zich inzetten voor anderen en die volledig op vrijwilligers draaien, hebben nu veel minder handen die mee kunnen helpen. We willen iedereen in Nederland dan ook oproepen tijdens deze pandemie om te kijken naar mensen die hierdoor geraakt worden. En daarbij de adviezen van het RIVM te volgen. Verbinden en elkaar helpen zal iedere dag cruciaal zijn de komende maanden.”

Verzetten
Het Oranje Fonds vraagt alle deelnemers dan ook hun activiteiten op een ander moment wel door te laten gaan. “Want vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in Nederland. En alle activiteiten die dit weekend uitgevoerd zouden worden, zouden een groot verschil maken voor veel mensen.” Op NLdoet.nl kunnen deelnemers lezen hoe zij hun activiteiten kunnen verzetten. Er komt vooralsnog geen nieuwe landelijke datum. Organisaties zijn vrij om dit naar eigen inzicht te bepalen.


 Op Facebook zijn onze acties  vaak ondersteund met foto’s te volgen. Hieronder wat er in de maand januari 2020 bij de stichting zoal gebeurde.

(klik op de foto's voor een grotere weergave):

 • 2020
  Met de start van 2020 zijn we een jubileumjaar van de stichting  ingegaan. Op 3 september 1990 werd Kinderen in Nood opgericht. We gaan er een bijzonder jaar van maken! Het bestuur heeft al wat plannen en zal bij de feestelijkheden ook de buitenlandvertegenwoordigers betrekken. Vrijwilligers zijn al benaderd om de vijfde september vrij te houden. Deze maand komt de redactie van een jubileumboekje een aantal keren bij elkaar.
 • Deze maand kregen we via Gusztáv de oproep om mee te denken over hulp voor de allerarmsten in Servië. De nood is daar hoog. Hij is met de Church Aid voornemens om dit jaar zes maal een minitransport (5 kub) met daarin o.a. onze hulpgoederen naar Servië te brengen. Vanzelfsprekend gaan wij ons best doen om hier ons steentje aan bij te dragen.
 • Voor de keukens van een aantal Roemeense weeshuizen, bejaardencentra e.d. waar we komen, schaffen we RVS pannen aan. Deze gaan mee met het transport van 23 januari.
  pannen 1  pannen 2  pannen 3  
 • In dit transport dat uitgeladen wordt in Stâlpu gaan ook ziekenhuisbedden mee, waarin enkele dagen later al patiënten in het ziekenhuis van Călăraşi liggen. Daar worden ook de tilliften, die we meestuurden direct in gebruik genomen.
  ziekenhuisbedden 1 voor transport  ziekenhuisbedden 2 worden uitgeladen  ziekenhuisbedden 3 zijn klaar voor de patiënten in Calarasi
 • 537 kindermutsen, sjaals e.d. werden er de laatste jaren door een superijverige Mw. M uit Naarden gebreid. Zij houdt de telling goed bij, maar we weten ook dat we naast deze 96- jarige, nóg een aantal dames hebben die met regelmaat hun prachtige breiwerk komen afleveren!
  Mw M  breiwerk
 • We komen wéér in de krant. Nu staan we met een prachtig paginagroot artikel in het Bussums Nieuws.
  krant
  Een verslaggeefster en fotograaf van de krant zijn erbij als er geladen wordt op 23 januari. Ze kijken hun ogen uit en spreken met enkele vrijwilligers.
  chauffeur  Geen beschrijving
  Zij zien hoe hard er gewerkt wordt door de laders én de Hongaarse chauffeur van Optimus, die al onze hulpgoederen, waaronder dit keer enkele honderden chocoladeletters, ander Sint- en kerstsnoep van de Hema en Albert Heijn naar Roemenië brengt. Ook de zadenpakketten van de laatste kerstactie gaan met dit transport mee.
  chocoladeletter  snoep  zadenpakketten
 • Transport 215 brengt weer veel vreugde!
  uitladen
 • Bij het revalidatiecentrum Nefelecjs in Oekraïne – een project dat Kinderen in Nood financieel ondersteunt - zijn de eerste materialen aangekomen, waarmee men gaat aftimmeren en scheidingswanden plaatsen. Het is de bedoeling dat wanneer het project straks klaar is, er extra therapie gegeven kan worden aan kinderen met lichamelijke beperkingen.