Doneren

Wilt u ons werk steunen? Doneer dan op NL73 INGB 0006 2178 61. Wilt u vaste donateur worden, dan kunt u het machtigingsformulier downloaden, uitprinten en invullen. Meer daarover vindt u hier.


Meest actueel

Nieuwe huisvesting voor gezin in Roemenië

20181213 7

We nemen u even mee naar Roemenië…. Naar Ileana. Ook dáár werd afgelopen week het kerstfeest gevierd…. In deze woning…. Ja… Hier woont het gezin P.: vader, moeder en drie schoolgaande kinderen.

Corina Cazacu, onze vertegenwoordiger, schreef ons over de uitzichtloze situatie waarin dit gezin verkeert. Blij met elkaar, maar... hun woon-, leefsituatie is schrijnend. Er is nèt genoeg inkomen om eten te kopen, maar daar blijft het bij. Hun ‘huis’ is meer een hut: er is geen elektra en stromend water, de muren zijn gemaakt van leem en paardenvijgen. Het dak is van golfplaten en met stokken en plastic gebouwd. Het tocht door de hele hut heen. Een aannemer gaf aan, dat herstel of het aanbrengen van elektra of waterleiding in dit krot onmogelijk is.

Naast de hulpgoederen, die we de afgelopen twee transporten al naar het gezin in Ileana stuurden én naast de zadenactie, die we jaarlijks in de decembermaand doen, willen we óók voor de woonsituatie van dit gezin actie gaan voeren. Een plaatselijke aannemer gaf aan, dat hij voor € 20.000,- een nieuw huisje zou kunnen bouwen.

We hebben dus geld nodig en we hopen, dat iedereen ons daarbij wil helpen. Het zou mooi zijn als dit gezin Kerst 2019 mag vieren in een huis op een échte fundering, met stenen muren en met een écht dak!

Helpt u ons mee??

We zijn blij met alle giften, die we hiervoor mogen ontvangen.

Stort uw bijdrage op rekeningnummer  NL 73 INGB 0006217861 o.v.v. “project 1 gezin in Ileana”.

IMG_6872 (resized)                  IMG_6877 (resized)                  IMG_6879 (resized)


logo briefpapier kerstgroet

Bussum, december 2018

Lieve, lieve mensen,

Voor onze stichting was 2018 wel een héél bijzonder jaar.

Twaalf transporten met als hoogtepunt het 200ste transport. Twaalf transporten betekent, dat er 1200 kubieke meter aan hulpgoederen zijn verstuurd en dat deze goederen ongeveer 20 keer door de handen van onze vrijwilligers zijn gegaan.

Ook achter de schermen vinden veel niet direct zichtbare activiteiten plaats door vrijwilligers. Zij werken b.v. aan de Nieuwsbrief, de website, administratie, boekhouding, organisatie en sponsorwerving. Geweldige prestaties, gedaan door mensen die de ontvangers van de hulpgoederen niet kennen. Hun onvoorwaardelijke inzet - zonder er iets fysieks voor terug te krijgen - vinden wij groots!
Zo vlak vóór de feestdagen en terugkijkend op het afgelopen jaar voelen wij deze innerlijke rijkdom en voldoening nog eens extra. Het doet ons goed!

Veel mensen praten over de steun aan goede doelen, maar onze vrijwilligers maken het écht waar!
De stichting kan gelukkig ook rekenen op financiële steun van onze donateurs en sponsoren waarmee we o.a. de transporten en projecten kunnen betalen.
Daarnaast beschikken we over een actief Comité van Aanbeveling, dat ons steunt en adviseert.
Zonder ál deze steun kunnen wij als stichting niet bestaan. Als bestuur hebben wij heel fijn met jullie allen dit jaar beleefd en wij zijn hier heel dankbaar voor.

Namens ons allen wensen wij jullie prachtige Kerstdagen en een heel gelukkig 2019.

May your heart be warmed by the sweet magic that Christmas always brings, and may all your dreams be fulfilled. Wishing you a Merry Christmas!’

Een hartelijke groet, kerstster

Jurjen, Johan, Anjo, Nijs en Eric


Kerstactie 2018

Ook dit jaar willen we 1000 arme gezinnen weer voorzien van een pakket zaden. Zo'n pakket voorziet 4 mensen een jaar lang van groente. Helpt u ons dit te verwezenlijken? 1 pakket kost € 5,00. U kunt dat bedrag overmaken naar rek.nr. NL73INGB0006217861 o.v.v. zadenactie 2018.

2017 mercy seeds


Jaarlijks houdt de Brandsmaschool een schoenendoosactie, waarbij kinderen van school dozen van leuke en nuttige spulletjes voorzien. Dit jaar voerden ze de actie ten bate van Stichting Kinderen in Nood. Op 16 november is er door ons op school voorlichting gegeven over het werk van de stichting. Twee weken laten mochten we de dozen komen ophalen. Tot onze verbazing waren er 205 mooi versierde dozen verzameld, een enorme hoeveelheid. Groep 3 heeft ons enorm geholpen door alle dozen naar de vrachtwagen te brengen.

image1 (resized)   logo brandsma2     IMG_5488 (resized)

Wij bedanken hierbij de kinderen, de leerkrachten en de ouders van de school. Zij hebben in deze drukke periode de tijd genomen om even stil te staan bij minderbedeelde kinderen in deze wereld.

Nogmaals onze heel, heel hartelijke dank!


 Het 200ste transport op 8 november op weg naar Hongarije (zie ook "Nieuws")

Update vrijdag 9 november, 20:30 uur
Het transport is zojuist aangekomen in Debrecen, Hongarije!

Gearriveerd in Debrecen

Na een intensieve voorbereidingsperiode en 199 voorgaande transporten ging op 8 november Tjeerd van Rijn, chauffeur/eigenaar én onze sponsor van dit transport op weg.
We hebben er een groots feest van gemaakt, want de stichting bereikte met dit transport een mijlpaal: 20.000 kubieke meter aan hulpgoederen brachten wij naar landen, waar nog veel armoede heerst.

Na enkele toespraken van de oud-voorzitter -  Joop Heerschop – en de huidige voorzitter – Jurjen Hagen – werden de laatste twee dozen, gevuld met 350 appeltjes van oranje (mandarijnen)  door burgemeester H. ter Heegde de truck ingeschoven. Ballonnen in de kleuren van de Nederlandse en Hongaarse vlag gingen in de lucht en de Mack met o.a. de afgeschreven inventaris van de Bussumse Emmaschool, ging onder luid getoeter op weg.

's Avonds vierden we met al onze vrijwilligers ook feest. We genoten van een heerlijk stamppottenbuffet én een optreden van “de Juf, de Bakker en de Dominee”.

Vrijdag 9 november vliegen zeven vrijwilligers achter het transport aan en zij zullen dit op zaterdag 10 november mee helpen uitladen. Ook dáár – in Debrecen in Hongarije - zal er een feest van dit transport gemaakt worden: 350 kinderen zijn - middels een gift aan onze stichting - uitgenodigd voor een feestdag en 100 ouderen krijgen een goulashmaaltijd aangeboden.

Voor de video van de vertrekkende vrachtwagen, klik hier.

200e transport Mack Van Rijn